DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Masáže

VitalStim

Psychoterapeutické poradenství pro dospělé

Komplexní poradenství pro děti se zdravotním postižením

Coaching

Canisterapie

ErgoBrain

Snoezelen

FyzioErgo Home

Poradenství a terapie v oblasti psychomotorického vývoje pro děti od narození do 5 let

Mezioborová konsilia