DĚTSKÝ KOUTEK PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

Připravujeme otevřít v budově Nagana u Nákladového nádraží v Praze dětský koutek pro děti se zdravotním postižením a poskytnout tak osobám, které se o dítě starají, čas pro odpočinek a zajištění osobních záležitostí.

Projekt vyšel ze snahy pomoci rodinám, které si během dne potřebují odpočinout a nabídnout jim krátkodobou péči o své ratolesti. Zajistíme po nezbytně nutnou dobu péči o dítě dle jeho individuálních potřeb. Díky podpoře Armandi Therapy Clinic vzniká útulný prostor, kde budou moci děti trávit čas v příjemné a tvořivé atmosféře ve společnosti osobních asistentek/tů.

Kapacita dětské skupiny bude 6 dětí a bude otevřeno denně od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin i v průběhu letních prázdnin.

Zajímá nás, zda by o takovou službu byl zájem.
Více informací rádi poskytneme na info@atc.life nebo herdova@atc.life.

O termínu zahájení Vás budeme včas informovat.

Zásady poskytované služby:

  • Dodržování a respektování práv dětí.
  • Dětská skupina pod vedením kvalifikovaných pracovníků, klademe důraz na odbornou způsobilost našich zaměstnanců.
  • V rodinném prostředí a kolektivu pro 6 dětí.
  • Důraz na zdravou výživu, stravování v budově.
  • K dispozici nové moderní vybavení.
  • Individuálním přístup ke každému dítěti.
  • Flexibilita – přizpůsobení se.
  • V budově možnost další nabídky – restaurace, relaxační zóny, fitness centrum.